Katapult-senterne

Katapult-nodene tilbyr industrielle treningsanlegg

 • Gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.
 • Bistår bedrifter i alle bransjer som utvikler eller produserer fysiske produkter, ser vekstpotensial i eksisterende eller nye markeder, eller er utsatt for økt konkurranse i sitt marked.

Katapultsenter
Sharing of Data

Datadeling

Sammen med IFEs simulatorbaserte forskningsanlegg for å studere menneskelig atferd og ytelse i komplekse operasjonsmiljøer (HAMMLAB), utgjør IFEs senter for datasikkerhet et unikt miljø for å studere hvordan sikkerhetsteam og mannskap i kontrollrom kan samarbeide for å beskytte anlegget eller virksomheten mot trusler eller angrep på datasikkerheten.

Les mer
Artificial Intelligence

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan benyttes til å løse nye problemer innen en rekke områder, forutsatt at man har de riktige rammebetingelsene på plass. Ved hjelp av vårt nettverk av eksperter hjelper vi bedrifter å teste ut sine ideer og konsepter, enten det gjelder maskinlæring, dyp læring eller bruk av de nye språkmodellene som feks GPT-4

Les mer
Digital Twins

Digitale tvillinger

En digital tvilling kan defineres som en digital (virtuell) kopi av noe som finnes i virkeligheten, oftest i form av en 3D-modell, koblet opp mot data som gir sanntidsinformasjon/data om objekter i modellen, gjerne via sensorikk.

Les mer

AID - Katapultnoden i Halden

Målgruppe:

 • Små og mellomstore bedrifter (SMB-er)
 • Andre potensielle partnere som f.eks kommuner og bedrifter

Tjenesteområde: Industri, bygg, dekommisjonering og energi.

Tilgang til teknologier som:

 • Digitale tvillinger
 • Datadeling
 • Anvendt kunstig intelligens

Hva kan vi tilby:

 • Fysisk tilgang til virtuelt simulatorsenter i Halden fra sommeren 2023.
 • Tilgang til nasjonalt og internasjonalt ledende testfasiliteter og ekspertise
 • Hjelp til å utvikle, teste og simulere produkter, tjenester og prosesser
 • Rådgiving og et tilbud tilpasset din organisasjon sitt behov.

AiD katapultnoden i Halden

Smart Innovation Arena

Smart Innovation Arena tilbyr en unik ramme for ditt arrangement, enten du ønsker å holde det digitalt eller fysisk. Vi hjelper deg med profesjonell gjennomføring og tilbyr også video- og streamingtjenester som er tilpasset ditt behov. Dette er også en arena for katapultprosjektet.

Les mer om Smart Innovation Arena
Arena. Ketil Thomsen og Kjetil Svendsen