Virtuell prototyping

I tillegg til muligheter for a benytte vår VRlab samarbeider vi med Offshore Simulator Centre (OSC) - som tilbyr det som sannsynligvis er verdens mest avanserte løsninger for virtuell prototyping.

Virtuell prototyping handler om å se inn i fremtiden; oppdage feil så tidlig i utviklingsløpet at de kan korrigeres med minimal konsekvens for tid og kost.

Vi tilby infrastruktur, verktøy, kompetanse og metodikk som gjør dette mulig.

Virtuell prototyping er en tilnærming som er svært anvendelig i flere faser og ulike typer design-gjennomgang for å verifiser og validere:

  1. Funksjonalitet
  2. Ergonomi
  3. Utforming
  4. Trening av operasjoner
  5. Opplæring og familiarisering
  6. Salg

I bunnen for alle tilnærmingene ligger felles modeller (digitale tvillinger) som tillater deg å foreta visuelle inspeksjoner i et relevant miljø og simulering av operasjon og adferd i et realistisk miljø.

Her er en video om virtuell prototyping i VR.