Våre tjenester

Sharing of Data

Datadeling

Sammen med IFEs simulatorbaserte forskningsanlegg for å studere menneskelig atferd og ytelse i komplekse operasjonsmiljøer (HAMMLAB), utgjør IFEs senter for datasikkerhet et unikt miljø for å studere hvordan sikkerhetsteam og mannskap i kontrollrom kan samarbeide for å beskytte anlegget eller virksomheten mot trusler eller angrep på datasikkerheten.

Les mer
Artificial Intelligence

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan benyttes til å løse nye problemer innen en rekke områder, forutsatt at man har de riktige rammebetingelsene på plass. Ved hjelp av vårt nettverk av eksperter hjelper vi bedrifter å teste ut sine ideer og konsepter, enten det gjelder maskinlæring, dyp læring eller bruk av de nye språkmodellene som feks GPT-4.

Les mer
Digital Twins

Digitale tvillinger

En digital tvilling kan defineres som en digital (virtuell) kopi av noe som finnes i virkeligheten, oftest i form av en 3D-modell, koblet opp mot data som gir sanntidsinformasjon/data om objekter i modellen, gjerne via sensorikk.

Les mer