Velkommen til en lærerik dag og lansering av katapulten AID i Halden

Gjennom SIVA sin ordning, Norsk katapult, kan vi nå skape en nasjonal samhandlingsarena hvor vi kan tilby nye tjenester som bidrar til økt bærekraft og mobilisering for norske selskaper.

Prosjektet har etablert et simulatorsenter i Halden der man får tilgang til ekspertise og testing innenfor områdene tilgjengeliggjøring av data, digitale tvillinger og kunstig intelligens. Fokuset er på industriell anvendelse av disse teknologiene, og skal hjelpe SMB-er og større virksomheter med omstilling, digitalisering og vekst. For å få til dette på best mulig måte, er det avgjørende med samhandling og bygge nettverk på tvers sammen med etablerte og nye samarbeidspartnere.

Vi ønsker dere velkommen til en visuell og lærerik dag!

 

Har du spørsmål? Kontakt Gurill Mediaa, senior prosjektleder, på e-post

 

Agenda

13:30 – 13:35 Velkommen
Kjell Reidar Mydske
13:35 – 13:50 Katapult- hva det er og hvilke tjenester tilbys
Bjørn Arne Skogstad
13:50 – 14:00 Intro AiD katapultnoden- hva er det og kundereisen
Gurill Mediaa
14:00 – 14:05 Simuleringscase
Sølve Fauskevåg
14:05 – 14:20 Tilgjengeliggjøring av data
Petter Kvalvik
14:20 – 14:40 Pause og mingling
14:45 – 15:00 Økt bruk av kunstig intelligens
Eirik Andreassen
15:00 – 15:15 AI-klinikken
Tore Lie
15:15 – 15:50 Simuleringsmuligheter AID katapultnode
Ketil Thomsen
15:50 – 16:00 Takk for i dag og veien videre
Gurill Mediaa