«Test before invest» - Hvorfor?

  • Små og store bedrifter i de fleste bransjer må utvikle, teste og simulere sine prosesser og produkter for å bygge konkurransekraft.
  • Redusere økonomisk og teknologisk risiko
  • Øke kunnskapen – raskere fra idé til marked

Test before invest

Katapult-partnere