Om AID

Vi tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for virtuell prototyping og utvikling av digitale tvillinger til alle næringer. Vårt tilbud strekker seg gjennom hele utviklingsløpet, fra ideen unnfanges og ut produktets levetid. Vi tilbyr også opplæring, trening og seminarer i samarbeid med utdannings-institusjoner.

AID – Norsk katapultsenter støttes av SIVA og driftes av Smart Innovation Norway på vegne av industrien.

Katapultnoder
AiD katapultnoden i Halden

AID - Katapultnoden i Halden

Målgruppe:

  • Små og mellomstore bedrifter (SMB-er)
  • Andre potensielle partnere som f.eks kommuner og bedrifter

Tjenesteområde: Industri, bygg, dekommisjonering og energi.

Tilgang til teknologier som:

  • Digitale tvillinger
  • Datadeling
  • Anvendt kunstig intelligens

Hva kan vi tilby:

  • Fysisk tilgang til virtuelt simulatorsenter i Halden fra sommeren 2023.
  • Tilgang til nasjonalt og internasjonalt ledende testfasiliteter og ekspertise
  • Hjelp til å utvikle, teste og simulere produkter, tjenester og prosesser
  • Rådgiving og et tilbud tilpasset din organisasjon sitt behov.

Kundereisen

Kundereise