Digitale tvillinger

En digital tvilling kan defineres som en digital (virtuell) kopi av noe som finnes i virkeligheten, oftest i form av en 3D-modell, koblet opp mot data som gir sanntidsinformasjon/data om objekter i modellen, gjerne via sensorikk.

Hvordan virker en digital tvilling?

Som eksempel kan vi tenke oss at vi har en 3D-modell av en by som vi kan visualisere på en skjerm. 3D-modellen gir oss en visuell representasjon av byen. Ved å legge på informasjon om f.eks. befolkningstetthet, strømforbruk, trafikk osv. begynner vi å nærme oss det vi kan kalle en digital tvilling av byen. Vi kan altså skaffe oss informasjon om reelle data via 3D-modellen. Bildet ovenfor viser en del av Ålesund der strømforbruk er visualisert med fargekodede 3D-stolper.

Et annet eksempel kan være en fabrikk som består av bygninger, maskiner, utstyr osv. Ved å installere sensorer/kamera og linke data fra disse til 3D-modellen slik at vi kan få relevante data om produksjonen tilgjengelig er vi også godt på vei mot det vi kan kalle en digital tvilling. I en fabrikk kan det være relevant for eksempel å overvåke tilstanden til forskjellige maskiner (temperatur, vibrasjoner osv.) for å kunne forutse behov for vedlikehold eller utskifting før feil oppstår.

Digitale tvillinger kan også benyttes til å planlegge og teste ut endringer før de implementeres i den virkelige verden – og slike prosesser kalles ofte virtuell prototyping.

 

Kontakt oss for mer informasjon

Vi er tilgjengelige for alle forespørsler i normale arbeidstider, og kan hjelpe deg med det du måtte lure på.